การแข่งขันการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่

ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 “แม่ระมิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 25 พฤศจิกายน 2560 เด็กหญิงวนิดา เยาวะยำ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส ประเภท ทีมยุวชนหญิง