การเรียนการสอนแบบ phonics

การเรียนการสอนแบบ phonics เป็นการเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นเสียงปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นรหัสเสียงลดการท่องจดคำศัพท์ เมื่อนักเรียน รู้รหัสเสียงของคำก็จะสามารถอ่านออกเสียงเองได้ อ่านได้เหมือนเจ้าของภาษา มีความชัดเจน