การประกวดสื่อการเรียนการสอน เรื่อง คำพ่อสอน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนการสอน เรื่อง คำพ่อสอน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น