การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) วันแรก นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พบปะนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในวันนี้….