การจัดการแสดงผลการดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เป็นตัวแทนในการจัดการแสดงผลการดำเนินงานกิจกรรม อย. น้อย ในงานเวทีเสริมพลังเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลําพูน ในวันที่ 16-17 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม

โรงแรมแกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลําพูน เชียงใหม่ ตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

 

#สวท.ลำพูน FM 9