กลุ่มคุณธรรมเขต1 และประธานชุมชนประตูลี้ได้มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง ให้กับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

🙏ขอขอบพระคุณ กลุ่มคุณธรรมเขต1 และประธานชุมชนประตูลี้

ที่ได้มอบเสื้อจราจรสะท้อนแสง ให้กับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫🏫

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป……

20