14-03-56

มอบของขวัญขอบคุณให้กับนักศึกษาฝึกสอน

ในโอกาสที่ผ่านการฝึกสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 14  มีนาคม พ.ศ.2556

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.